Aufsteiger im Liegestuhl: Der Club chillt am Stadtstrand

7.5.2018, 19:19 Uhr
Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
1 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
2 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
3 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
4 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
5 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
6 / 7

© Stefan Hippel

Nürnberg. 07.05.2018..Ressort: Lokales Fotograf: Stefan Hippel..Clubspieler am Stadtstrand
7 / 7

© Stefan Hippel